Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Åk 4 - berättande text

Snöstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Vi kommer att skriva en berättande tillsammans i helklass, i grupp och landar till slut till att skriva en egen.

Våra mål

 

 Du ska kunna:

- skriva en berättande text med gestaltningar av personer och platser

- skriva med en röd tråd men inledning, händelser och avslutning där det finns händelser och problem

- använda skiljetecken, stavnings- och skrivregler på ett korrekt sätt

- läsa igenom din och andras texter samt bearbeta texten efter feedback 

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

- skriva i helklass, grupper och individuellt

- träna på att skriva gestaltande beskrivningar 

- träna på skrivregler för en berättande text

- ha genomgångar/samtal om hur en berättelse blir mer levande

- ha genomgång av de vanligaste stavningsreglerna

- arbeta med att bearbeta din/andras text utifrån feedback

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- din berättelse ska innehålla någon gestaltande beskrivning av plats och person

- din berättelse har en enkel handling med inledning, händelser och avslut

- din berättelse har ett enkelt språk med stavning som inte stör förståelsen

- du använder stor bokstav och punkt på de flesta ställena

- du ändrar något i din berättelse utifrån den feedback du får samt att du ger enkel feedback på en annan berättelse 

 

Mer än godtagbara kunskaper

- din berättelse ska innehålla flera gestaltande beskrivningar av platse roch personer 

- din berättelse har en genomtänkt handling som har en röd tråd med inledning, händelser och avslut samt styckeindelning

- din berättelse har ett varierat språk med få stavfel

- du använder stor bokstav och punkt samt andra skiljetecken med god säkerhet

- du ändrar din berättelse utifrån den feedback du får, gör egna förbättringar samt ger utvecklad feedback på en annan berättelse


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter