Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

HT 2017 Moderna språk åk 7

Toråsskolan 4-9 Skall avslutas, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Under höstterminen kommer vi arbeta med de olika förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. Vi kommer också lära oss lite om länderna där språken talas och jämföra med Sverige och andra länder vi känner till.

 

Innehåll

Du kommer att lära dig

 • nya ord och fraser, t.ex. vanliga adjektiv, intressen, räkneord, vanliga verb
 • samtala om vardagsnära händelser
 • lyssna på enkla texter på målspråket
 • läsa enkla texter på målspråket
 • skriva enkla texter 
 • om länderna där målspråket talas och jämföra med Sverige och andra länder vi känner till
 • grammatik - presens, bestämd och obestämd artikel

Förmågor vi tränar

 • förstå talad och skriven franska/spanska/tyska
 • prata och skriva
 • prova olika sätt att göra sig förstådd
 • se likheter och skillnader mellan Sverige och länder där målspråket talas 

 

Arbetssätt
Du kommer

 • lyssna på, läsa och översätta texter från läroboken
 • träna på att göra muntliga presentationer och sammanfattningar
 • samtala på målspråket
 • skriva olika typer av korta texter
 • vi jobbar enskilt och i mindre grupp

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina kunskaper

 • Se matrisen nedan

Du kommer få redovisa dina kunskaper löpande under terminen genom att

  • visa att du förstår en muntlig instruktion
  • läsa texter högt
  • samtala i grupp
  • skriva enkla texter
  • göra läs- och hörförståelseövningar
  • prov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Moderna språk Toråsskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback