Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Favorit matematik 1A åk 1 Höstterminen 2017

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Du kommer att få möta problemlösningens många delar, arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp och tillsammans med dina kamrater.

Mål

Du ska  lära dig:

 • de naturliga talen 0-20
 • att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal,
 • att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-12,
 • att arbeta med tallinjen,
 • att räkneramsa framåt och bakåt 0-20,
 • att arbeta med addition och subtraktion,
 • tiokompisarna,
 • räkna med pengar 0-20,
 • geometriska mönster och att arbeta med tangram,
 • att göra och samtala om stapeldiagram,
 • talmönster,
 • att göra räkneberättelser,
 • formulera matematiska uttryck,
 • enkla bråk,
 • rita av enkla figurer från rutsystem,
 • matematiska begrepp; fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.

Du kommer att utveckla din:

 • analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader,
 • begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med,
 • metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva,
 • kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera, redogöra och formulera,
 • förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • arbeta laborativt,
 • diskutera och resonera matematik,
 • färdighetsträna i boken,
 • befästa och resonera runt begrepp,
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp.

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse,
 • känna igen och skriva alla siffror 0-9,
 • se samband mellan siffror och antal,
 • dela upp tal inom området 1-10,
 • tiokompisarna,
 • tallinjen 0-20,
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10,
 • använda och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addera och subtrahera.
 • uttrycka dig och visa förståelse för mattespråket i addition och subtraktion.

 

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma genomgångar och diskussioner,
 • i enskilt och i grupp/par-arbete,
 • i matteboken,

 


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) HT åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter