Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Svenska - Skriva

Häckebergaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

När du skriver tränar du på att skriva olika sorters texter. Du skriver faktatexter, sagor och berättande texter. Du tränar på att stava, din handstil och att skriva på Ipad.

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Skriva berättande texter.
 • Skriva faktatexter.
 • Skriva hela meningar med stor bokstav och punkt.
 • Stava vanligt förekommande ord.
 • Kombinera text och bild för att förstärka innehåll och budskap i texter.

Innehåll

Här är något vi kommer att arbeta med:

 • Min Händelsebok - skriva dina tankar och åsikter.
 • Skriva både berättande texter och faktatexter.
 • Förstärka texter med hjälp av bilder
 • Leta ord, skriva fortsättning, skriva nya meningar, göra om berättelsen,...
 • Skrivuppgifter

Redovisning

 Du visar att du kan:

 • skriva enkla berättande meningar och texter med läslig handstil.
 • skriva enkla faktameningar.
 • använda punkt och stor bokstav
 • stava vanligt förekommande ord.
 • med hjälp av bilder förtydliga och förstärka innehåll och budskap i texter.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback