Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

LÄSGRUPPER ht 2017

Ringstorpsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

Du kommer att läsa "Fröken Europa" i en mindre läsgrupp där ni arbetar med texten tillsammans. Vem är Eva och vad händer i grupprummet? Vad är det som är så speciellt med klass 5A? I boken blandas historiska och nutida berättelser om några av de europeiska länderna med fantasy och en verklighetstrogen historia om en skolklass.

Så här kommer vi att arbeta:

Du läser högläser "Fröken Europa" i din läsgrupp. Du arbetar kapitelvis med uppgifter,både muntligt och skriftligt, som är knutna till bokens innehåll och skriver reflektioner i din läslogg. 

Du ska:

  • läsa - högt i liten grupp
  • skriva - läslogg med reflektioner
  • diskutera - textsamtal i gruppen
  • lyssna - på texten och klasskamraters tankar

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Under arbetets gång är du är aktiv på lektionerna - högläser, delar dina tankar i textsamtalen med kamraterna i läsgruppen och skriver reflektioner i din läslogg. Arbetet avslutas med att du muntligt sammanfattar boken och berättar vad du tycker och tänker om det du läst.

 

Du bedöms enligt matris nedan.

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Matriser i planeringen
LÄSA
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback