Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

3

Aktuella samhällsfrågor

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Vi tittar på Lilla aktuellt skola, för att få veta vad som händer i Sverige och världen, och för att träna på att uttycka åsikter.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska träna din förmåga att uttrycka dig, värdera olika åsikter, och argumentera utifrån fakta och olika sätt att se på saker.

Bedömning - vad och hur

Du ska delta i samtal, ge synpunkter, kommentarer, och ställa frågor.

Undervisning och arbetsformer

Vi tittar regelbundet på Lilla aktuellt skola, och pratar om det som händer i Sverige och världen.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback