Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Slöjd, Historia, Svenska

·

Årskurs:

4

Järnåldern (åk4)

Östad skola, Lerum · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Vi fortsätter framåt i historen och kommer nu in i järnåldern, den tidsperiod som avlsutades med den spännande vikingatiden.

Det här ska du göra:

 • Läsa texter om järnåldern och hur människorna levde under tidsperioden.
 • Se på film och bilder.
 • Diskutera och resonera om händelser och skeenden under järnåldern.
 • Lära dig om asagudarna och hur asatron påverkade människors liv. 
 • Öva dig på att skriva runor.
 • Genom bilduppgifter utforska t ex kläder och boende under järnåldern. 
 • Tillverka en käpphäst

Det här kommer jag att bedöma:

 • Dina kunskaper om hur människor levde, stora händelser och någon/några viktiga personer under järnåldern.
 • Att du kan resonera kring varför människor levde som de gjorde.
 • Att du kan resonera om hur järnåldern påverkar vårt liv idag, vilka spår vi ser idag. 
 • Att du kan använda historiska ord och begrepp både i tal och skrift. 

 

 

Di


Läroplanskopplingar

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter