Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Kartan

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Vad är en karta? Kan du väderstrecken? Vet du vad världsdelarna heter?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig om kartor, väderstreck, världsdelarnas namn och läge, och hur man kan hitta med hjälp av en karta.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna hitta några av världsdelarna på en karta, kunna rita en enkel karta, och kunna läsa en enkel karta.

Undervisning och arbetsformer

Vi ska se på filmer, läsa i SO-boken, jobba med uppgifter.


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback