Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelska åk 4-6

Ede skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Tala, läsa, lyssna och skriva på engelska.

Elevdel

I engelska undervisningen ska vi jobba på olika sätt. Vi kommer att :

 •  sjunga och samtala
 •  läsa och översätta texter
 •  skriva korta berättelser och beskrivningar
 •  träna olika sätt att ställa olika sorters frågor och svara på olika typer av frågor
 •  utöka ordförrådet genom glosor
 •  lära oss om hur människor i olika engelsktalande länder har det
 •  arbeta med grundläggande grammatik och fonetik
 • hörövningar
 • läsförståelse

Du ska kunna:

 • Läsa enkel löpande text med förståelse och intonation. t ex texter som förekommer i "för årskursen anpassade läromedel"
 • Förstå enkel talad engelska som förekommer i klassrumssituationen inkl.  filmer, sånger, och övriga ljudfiler
 • Svara på läsförståelsefrågor muntligt och skriftligt.  
 • Ställa egna frågor om texter och vardagssituationer. Dvs. ställa frågor med orden when, where, why, what, how, which, how many och who?
 • Ha grundläggande förståelse för engelsk grammatik t.e.x. plural, he/his/him, have/has, pågående presens (ing-formen,) m.m.
 • Skriva om dig själv, intressen och familj.
 • Stava på ett sätt så att en engelskspråkig person förstår det du skriver.
 • Formulera dina meningar så att en engelskspråkig person förstår det du försöker säga. 
 • Berätta om det du lyssnat på, förklara vad det handlade om och svara på frågor, Både muntligt och skriftligt.

Bedömning

 • Din förmåga att skriva läsbara och förståeliga texter.
 • Din förmåga att kunna läsa för årskursen lämpliga texter med flyt och intonation.
 • Din förmåga att återge, visa förståelse och prata kring texter du läst och lyssnat till.
 • Din förmåga att stava och använda nyinlärda ord.
 • Din förmåga att delta i dialog, svara på och ställa frågor.

Undervisning

 Vi läser, lyssnar, tittar på film, talar, sjunger, skriver och spelar pedagogiska spel under våra engelska lektioner.

 


Läroplanskopplingar

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Matriser i planeringen
Engelska 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter