Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Litauiska F-3 planering hösttermin 2017

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

Vi kommer att lära känna varandra, prata mycket om Litauen och Sverige, jämföra, berätta, lyssna på olika sagor och sånger, sjunga, lära sig bokstäver, skilja litauisk och svensk alfabetet, lära sig skriva och läsa enkla texter så småningom. Vi kommer att arbeta i en lekfull miljö, man lär sig bäst när man har det roligt! Dessutom lär vi oss en av de äldsta levande språk i HELA VÄRLDEN!

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och uttrycka sig.
Lära sig bokstäver, fokus på litauisk alfabet.
Läsa enkla ord och bygga på till enkla meningar ,små texter.
Beskriva en bild med enkla meningar.
Läser enkla böcker .

Arbetssätt:

Du få träna att skriva bokstäver, enkla ord, meningar.
du får lyssna på högläsning, titta på korta filmer, bilderböcker, återberätta, läsa själv anpassade texter, enskild eller i par.
Samtala i grupp om texter vi har läst, skapa egna berättelser, berätta muntligt eller skapa böcker, filmer, teckningar mm.   

Bedömning:

Jag kommer att följa din utveckling inom olika område, om du kan eller är på väg att kunna:

 
 
- beskriva bild / berätta om någon händelse.

- samtala med andra i gruppen, lyssna på andra.

- läsa enkla ord och meningar med flyt och förståelse

- skriva enkla meningar till bilder/ händelser.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Matriser i planeringen
MODERSMÅL bedömningsmatris åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter