Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1 - 3

Engelska åk 1-3

Drottninghögsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

Do you speak English? What's Your name? Where are you from? How are you? How old are you? Engelska språket finns runt omkring oss hela tiden.

Så här ska vi arbeta

När vi arbetar med engelska under år 1 - 3 i skolan kommer du att få träna på och lära dig:

att säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag, t.ex. school, at home, my family, colours, my pets osv.
att prata engelska med dina klasskamrater
att lyssna på engelskt tal med hjälp av hörförståelseövningar, film, musik och din lärare
enkla ramsor, sånger och spel
att läsa och förstå ord och enkel text 
att skriva enkla engelska ord och fraser

.

Min lärare kommer att bedöma

Din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

  • att säga engelska ord, fraser och meningar
  • att prata engelska med dina klasskamrater
  • att lyssna på engelskt tal
  • att delta i enkla ramsor och sånger
  • att läsa och skriva enkla engelska ord

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
ENGELSKA Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter