Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Multiplikation

Stamgärde Skola, Åre · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

Multiplikationstabeller och multiplikation med stora tal. Multiplikation som huvudräkning och som uppställning.

Syfte

Tilltro till sin egen förmåga att använda matematiken i vardagen och  inom olika ämnesområden.

Kunskapskrav

Begrepp : Du ska förstå och kunna använda dig av begreppen: uttryck, multiplicera, faktor, produkt, tal, siffra och summa.

Metod:  Du ska kunna lösa rutinuppgifter med multiplikation, både huvudräkning och uppställning.

Du ska kunna använda prioriteringsregeln.

Du ska kunna använda beräkningar inom ett talområde för att göra beräkningar i ett utökat talområde

till exempel om du kan 3x4 så kan du också 3x40.

Du kan anpassa metoden efter uppgiften.

Problemlösning: Du ska kunna tolka muntlig information (Lottas huvudräkningsuppifter).

Kommunikation: Du ska kunna beskriva och visa skriftligt hur du räknar. Till exempel Lotta springer 800 meter tre gånger och 1 000 m en gång, hur långt springer Lotta sammanlagt, här ska du visa hur du kommer fram till svaret (3x800+1000=2400+1000=3400).

Du ska kunna resonera om svaret är rimligt.

 

Arbetssätt

Vi tränar multiplikationstabellerna genom att räkna i boken, sjunga tabellerna (se Youtube Gåspennan https://www.youtube.com/watch?v=IQt0b15n0yI     

leka Burr och vi har läxa med läxförhör (träna gärna hemma liten stund flera gånger i veckan).

Genomgångar på tavlan med nyheter, repetition, strategier och exempel.

Räkning i boken.  

Problemlösning enskilt och i liten grupp.

Självbedömning med trafikljus (grönt, gult, rött) vad jag tycker är lätt och vad jag behöver träna mer på för att nå kunskapskraven inom området "Multiplikation".

Återkoppling - Hjälp med strategier, hur kan jag göra för att förstå "lästalen"?  vad behöver jag träna mer på, hur gör jag det?

Bedömning/bedömningsmatris

Matteprov där förmågan att kunna: begrepp, metoder, problemlösning och kommunikation/resonemang bedöms. 

Dagliga arbetet och muntliga redovisningar.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback