Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Taluppfattning åk 7

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Taluppfattning står för en övergripande förståelse för tal och de fyra räknesätten. Vi ska under området öka vår förståelse och kunskap om att använda tal i olika former (såsom hela tal, decimaltal, negativa tal, tal i potensform) samt förstå och använda positionssystemet.

Undervisning och bedömning

Undervisning

Vi kommer under v.35-40 att jobba med taluppfattning:


När du arbetat med detta avsnitt ska du kunna:

 • förklara hur vårt talsystem är uppbyggt - tiosystemet
 • multiplicera och dividera med decimaltal
 • förklara vad ett negativt tal är
 • räkna med negativa tal
 • skriva tal i potensform
 • Primtalsfaktorisera

Så här jobbar vi:

 • Lärarledda genomgångar
 • Mattebubbla - enskilt arbete
 • Smarta kompisar - arbete med en klasskompis som gör dig och hen smartare. 
 • EPA- enskilt, par- och alla samtal
 • Kooperativt lärande

 Bedömning

Bedöms elevens matematiska färdigheter och förmågor muntligt genom samtal och diskussioner under lektioner. Och vid ett skriftligt kunskapstest.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i matematik för år 7-9 enl Lgr 11
Uppgifter
matteplanering ht-21
Uppgift 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback