Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Geometri åk 7

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

Pedagogisk planering matematik åk 7

Kapitel 2 – Geometri

Ansvarig lärare: Henrik Viberg – henrik.viberg@uppsala.se

Så här kommer vi arbeta

  • Gemensamma genomgångar, där eleverna antecknar, diskuterar och ställer frågor.

  • Enskild, parvis och helklass med problemlösning. Visar elevlösningar och diskuterar, övar på att resonera och argumentera för en lösning.

  • Elevaktiviteter, t.ex. spel och praktiska övningar.

  • Enskilt arbete i boken för att träna på innehållet.

 

Så här kommer elevernas kunskaper bedömas

  • Ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet. Elever som behöver mer tid kommer att få det och det finns möjlighet att komplettera muntligt om man behöver.

  • Utifrån redovisningar av gruppuppgifter och eventuella inlämningsuppgifter.

 

Ungefärligt veckoschema

Vi kommer även jobba med uppgifter ur de röda sidorna, för att utmana alla elever på sin nivå.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i matematik för år 7-9 enl Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter