Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering lekar spel och idrotter inomhus och utomhus- med boll Åsaskolan 7-9

Åsaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

Syftet med bollsport och lekar med boll är att du ska få träna din motoriska rörelse-förmåga med hjälp av olika bollar, bollspel och lekar. Genom olika slags bollsporter och lekar ska du få uppleva rörelseglädje och samtidigt träna din samarbetsförmåga och respekt för andra. Olika bollsporter och lekar ska hjälpa dig att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.

Syfte

  • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
  • Pröva olika typer av fysiska aktiviteter
  • Ges förutsättningar till att utvärdera olik typer av fysisk aktivitet
  • Få kännedom om risker vid fysisk aktivitet
  • Utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra

Centralt innehåll

Viktiga begrepp

Du ska kunna olika begrepp för att kunna förstå och delta i olika lekar spel, och idrotter.
Att du förstår innebörden av fair play i olika typer av lekar och idrotter.

Konkretisering av kunskapskraven

Betyg E:

Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.

Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.

 

Arbetssätt

För att kunna utveckla de olika förmågorna kommer du få träna olika bollspel och lekar med övningar. Vi kommer även gå igenom regler och begrepp inom respektive spel, lek och idrott.

Bedömning

Vi kommer titta på:

  • hur du utför dina rörelser, dvs vilken teknik/rörelsemönster du använder dig av
  • hur väl du förstår regler och kan resonera kring spelet
  • din medverkan i spelet tillsammans med andra

Läroplanskopplingar

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback