Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Crime and Punishment åk 9

Nolhagaskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

I det här arbetsområdet lär du dig ordförråd & begrepp som rör brott & straff, kriminalserier mm. Du får lära dig fakta om denna genre, några kända brott, om polis- & spionväsende mm samt tänka till om allt detta i en argumenterande text som du skriver och lämnar in för bedömning.

Ämne: Engelska ( Formell del )

Arbetsområde: Crime and Punishment


Syfte:

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Ämne: Engelska ( Elevdel )

Arbetsområde: Crime and Punishment

I alla samhällen finns det tyvärr mer eller mindre av brottslighet. Vi får ta del av detta i nyhetsprogram men även i form av fiction i TV-serier & deckare mm.  I det här arbetsområdet lär du dig ordförråd & begrepp som rör brott & straff, kriminalserier mm, så att du kan läsa, tala och skriva och diskutera om det som rör detta ämnesområde. Du får lära dig fakta om denna genre, några kända brott, om polis- & spionväsende mm så att du kan tänka till om allt detta i en argumenterande text som du skriver och lämnar in för bedömning.

Konkreta mål:

Du ska lära dig ord & fraser som berör "Crime and Punishment " från texterna i Section 1 Wings black åk 9.

Du ska kunna känna till denna genre och några exempel från den engelsktalande världen.

Du ska skriva en argumenterande text där du använder innehåll samt ordförråd/termer som är kopplade till arbetsområdet "Crime and Punishment". 

Du ska diskutera muntligt parvis/gruppvis om frågor kring "Crime and Punishment ".

Du ska träna din muntliga förmåga - uttal & intonation.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga vad gäller:

Hur väl du kan använda ordförrådet som berör "Crime and Punishment" i detta kapitel både skriftligt och muntligt.

Hur väl du kan skriva en argumenterande text på engelska - språkligt & innehållsmässigt.

 

Undervisning:

Du läser texter som handlar om "Crime and Punishment", där du lär dig nya ord & fraser som hör till denna genre. Du tränar även här läsförståelse.

Du får lära dig mer om hur man skriver en argumenterande text.

Du gör ett eget arbete där du skriver en argumenterande text.

Du deltar i en muntliga diskussioner om "Crime and Punishment".

Du får träna mer på din strategi att kunna förklara ord & fraser och visa detta i ett förhör.

Som stöd för arbetet får du treveckorsplaneringar som du hämtar på "Hans skolsida". Där finns detaljerade anvisningar vad du kan jobba med.
http://hsvensson.com/x/ENGELSKA/PLANERINGAR/9C/


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
ENG skriftlig produktion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback