Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Planering svenska, med matris; lässtrategier samt analys av text och film år 9

Kullaviksskolan 7-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 13 oktober 2017

Vi läser gemensam bok, Ondskan; och tränar läsförståelsen samt analys av innehållet. Vi jämför även bok med film.

Visa lärande

För att eleven ska få möjlighet att visa vad de lärt sig under arbetets gång ska de:

1. Vara aktiva i muntliga samtal och diskussioner i helklass och i grupper.

2. Skriva ett läsförståelsetest med frågor kring innehållet i boken, samt till viss del analys av texten.

3. Analys av text och film genom jämförelse av dem båda.

  

MÅL OCH BEDÖMNING

Mål:
Genom detta arbete får du möjlighet att träna på att skriva om och analysera en gemensam text. Du får träna på att formulera dig skriftligt och anpassa språket efter vilken typ av text du ska skriva. Vi ska även samtala om bokens innehåll vilket ger dig möjlighet att träna på att diskutera och förmedla dina tankar och idéer om vad den handlar om. 

Bedömning:
När vi har läst boken och svarat på frågor om innehållet ska vi bedöma hur du på ett varierat sätt kan uttrycka dina åsikter och tankar kring innehållet i texten. Vi tittar även på din förmåga att kunna tolka handlingen och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i texten. Vidare ska du visa din språkliga variation och säkerhet samt beskriva och formulera dig med i sammanhanget passande ord och begrepp. 

 

 OMRÅDESBESKRIVNING

Du kommer att arbeta med en gemensam text som vi utgår ifrån. Du kommer att få möjlighet att läsa boken och se filmen och sen svara på frågor om bokens innehåll samt analysera innehållet. 
Du ska träna på att bli bättre på att uttrycka tankar och åsikter med hjälp av gemensam litteratur. Du kommer att träna på att skriva och svara på frågor samt analysera text och film. Du ska förhoppningsvis bli inspirerad att läsa böcker och få ett vidare perspektiv på saker som händer runt omkring dig, både i din närhet och i världen. Du ska träna på att förstå och tolka vad andra har skrivit. Du ska kunna diskutera och arbeta under demokratiska former. Du ska utveckla ett större ansvar för dina studier.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Nya ord i språket, till exempel lånord.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
Läsförståelse och analys år 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback