Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Novellarbete 9C HT-17

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 13 oktober 2017

"Noveller är små fönster in till andra världar och andra tankar och andra drömmar. De är resor du kan göra till andra sidan av universum och ändå vara tillbaka vid middagstid". Vi läser noveller, från olika tider genom att närläsa och djupläsa för att kunna analysera deras innehåll och form.

 

Så här arbetar vi

Vi läser olika noveller. Tillsammans i klassen och på egen hand får du träna på att läsa mellan raderna och på att utläsa tema, motiv och budskap.

Vi kommer att jämföra olika novellers språk med varandra.

Vi kommer också diskutera hur de är skrivna utifrån begrepp som dramaturgi, kronologisk ordning, återblickar, parallellhandling, konflikt, berättarperspektiv, början och slut, miljö- och personbeskrivningar, gestaltningar, inre och yttre dialoger.

Du kommer få läsa en del om författarna till de noveller vi läser. 

Vi kommer att arbeta med att skriva en parafras (omskrivning) av en av novellerna.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Novellanalys
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter