Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Engelska - Numbers/Home

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 27 april 2023

Great Britain och United Kingdom - vad är rätt? Att kunna säga hej och berätta vad man heter och var man bor är ett trevligt sätt att börja prata med någon.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig att;

- hälsningsfraser.
- berätta var du bor och fråga var någon annan bor.
- berätta vad du har och fråga vad någon annan har.
- berätta vad du kan göra och fråga vad någon annan kan göra.
- presentera något för någon.

Du ska få arbeta med grammatik;

 - substantiv /singular och plural.
- sammandragna former.

Hur ska vi lära oss detta?

Du får lära dig detta genom;

- att träna på läs- hör- och talövningar.
- att arbeta i workbook.
- att öva på glosor.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att;

- aktivt delta på genomgångar och diskussioner.
- lyssna på hörövningar.
- arbeta i workbook.
- uttrycka dig muntligt och skriftligt.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback