Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturvetenskap, Litteratur & Fantasi

Rävekärrs anpassade grundskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 14 oktober 2017

Kan träd ha känslor, eller är de tomma ting? Kan en människa ha övernaturliga krafter? Vem bestämmer om de här frågorna? Det ska vi arbeta med, genom samtal, högläsning, teaterbesök och egen gestaltning. Vi kommer att öva på att föra fram våra egna åsikter och lyssna på andras. Vidare ska vi utöka vår förmåga att kunna förstå att människor kan tänka och tro på olika sätt och att det är helt okej.

LGR11:

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig.

Eleverna ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Syfte:

Undervisningen ska bidra till att eleverna för möta etiska, estetiska och existentiella perspektiv på frågor som rör människa och natur. Därigenom syftar undervisningen till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till såväl sina egna åsikter och andras argument som till information från olika källor.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva.

Genom undervisningen ska eleverna få möta, utveckla kunskaper om och ges möjligheter att uttrycka sig genom litteratur, bilder, film, teater, drama, rörelse och andra kommunikationsformer. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskaper om och tilltro till sin förmåga att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt apråk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla och fördjupa sin ord- och begreppsförståelse.

 

I undervisningen kommer vi att:

  • Läsa boken Matilda av Roald Dahl i form av högläsning. Vi kommer att gå på teaterföreställning på Wendelsbergs Folkhögskola och titta på uppsättningen av Matilda, samt titta på filmen Matilda. Då kan vi jämföra, reflektera och samtala om hur lika eller olika det blev i alla uttrycksformerna.
  • Läsa och analysera olika stycken gemensamt ur boken Trädens hemliga liv av Peter Wohlleben. Vi kommer att gå på teaterföreställningen Glängtan på Backa Teater och titta på uppsättningen som bygger på boken.
  • Skriva dikter med olika teman.
  • Ha lektion under en förmiddag i spegelsalen på Teaterhuset Mölndal, där vi kommer att arbeta med gestaltning.
  • Högläsning ur andra böcker, exempelvis Våffelhjärtat av Maria Parr.
  • Ha ett Disco med hela Grundsärskolan, där vi uttrycker oss i olika danser.

 

Tänk dig att du är ett träd. Att dina ben, din bringa och din hals är en trädstam. Att dina armar är grenar. Tänk dig att du är träd. Högst upp har du kronan och din mun är trädens blad. Tänk dig att du äter ljus. Att du äter solljus. Att du sväljer ljus och att ljuset går ut i dina muskler och får dem att växa. Så är det att vara träd. ( - Ur Glängtan)

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter