Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

English ht-17

Gammal, Trelleborg · Senast uppdaterad: 15 oktober 2017

English is fun! You will learn new words and grammar. You will learn to write texts and improve them. We will read and talk together. We will practise understanding English and work out strategies to find words when we don't know what to say. We will learn about people, who speak English every day in different parts of the world.

Inledning

Vi arbetar med det digitala läromedlet "Engelska 9" som fungerar som både textbok och arbetsbok i ett. Det här är en generell LPP som syftar till att klargöra det som vi gör under lektionstid när vi arbetar med vårt läromedel "Engelska 9". Vårt digitala läromedel ger oss möjlighet till att arbeta med nivåanpassade texter.

Syfte

Konkretisering av centrala innehållet:

Du ska kunna prata om välbekanta saker, t. ex. dina intressen, dina känslor och åsikter. Du ska kunna samtala med andra, föra samtalet framåt - fråga saker och hänga på vad andra pratar om, ställa följdfrågor. Tänk på ditt uttal. Du ska kunna förstå talad engelska och du ska kunna ta till dig både skriftliga och muntliga instruktioner - förstå vad du ska göra. Du ska kunna skriva berättelser samt beskrivningar. Du ska kunna bearbeta dina texter, förbättra dem. Skriva varierat och grammatiskt korrekt.

 

Koppla

Undervisningssätt/arbetssätt

Vi läser och lyssnar på olika texter från vår textbok. Vi arbetar med övningsuppgifter i arbetsboken; grammatikuppgifter, hörövningar, muntliga övningar och skrivuppgifter. Vi har grammatikgenomgångar och talar om språkliga svårigheter. 

Bedömning

Se matris.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Engelska åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter