Skolbanken Logo
Skolbanken

Våra bokstäver

Kullen, Örebro · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Som en del i vårt tema lika-olika vill vi att barnen ska lära sig att känna igen sitt namn för att bl.a. stärka självkänslan, visa på att vi heter olika men ibland också lika och att väcka intresse för bokstäver.

Syfte: 

Lära känna igen sitt namn. Stärka identitet och självkänsla. Skapa nyfikenhet för bokstäver. 

Metod: 

På samlingarna använder vi oss av namnlappar och frågar barnen om de känner igen sitt namn. Vi är nyfikna på våra namn och räknar bokstäver, pratar om att våra namn är olika långa/korta och börjar på olika/lika bokstäver. (Matematik)

Alla har ett namn och vi läser boken" Mitt namn" som bygger på barnkonventionen. (Normer och värden)

Vi uppmärksammar varje barn genom se vilka som är eller inte är på förskolan genom att titta på våra namnlappar. 

Barnen kommer att få skapa sin första bokstav av bl.a. pinnar som vi hittat på våra skogsutflykter.

Vi går på bokstavs- och namnjakt utomhus. 

Vi kommer att låta de barn som vill prova på att skriva bl.a. sitt namn på datorn. 

Dokumentation:

Vi dokumenterar med bild, film och observationer. Dokumentationen kommer att finnas tillgänglig i vår blogg på Unikum.

Vi sätter även upp dokumentation på avdelningen.

Uppföljning:

Utvärdering sker kontinuerligt, både i vardagen och på våra reflektionstillfällen. Vi vill också att barnen ska vara delaktiga i reflektionen i den mån det går. Vi kommer att jobba med detta i oktober månad, men om intresse finns från barnen eventuellt längre. 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback