Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

6

Jä ht 17 åk 6 Mu Musikens sammanhang och funktioner bluesens historia ÅH

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 december 2017

LPP och matris om Bluesens historia

Musikens sammanhang och funktioner, Rockens historia

Arbetssånger, negro spirituals/gospel och blues

Mål för elev

Du utvecklar

• din förmåga att lyssna till och urskilja olika sorters musik
• dina kunskaper om och ökar din förståelse för olika sorters musik
• dina kunskaper om hur det svarta musikarvet kommit att påverka dagens musik
• din förmåga att analysera och samtala om hur de olika stilarna utvecklats och låter

• din förmåga att lyssna till olika instrument och hur de används

 

 

 

Innehåll

Du kommer att

- läsa om och lyssna på arbetssånger, negro spirituals, gospel och blues

- resonera kring hur musiken låter och hur den använts för påverkan, i arbete, som avkoppling och i olika ceremonier.
- lära dig ord och begrepp som används i dessa stilar
- hur musiken är uppbyggd

 


 

Genomförande

Under perioden kommer du att:

• läsa om och lyssna till arbetssånger, negro spirituals, gospel och blues
• sjunga negro spirituals och bluessånger
• öva dig i att fundera över och resonera kring hur stilarna är uppbyggda, hur olika instrument används, olika sångsätt mm.
• ha läxa och förhör

 

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

- använda faktakunskaperna som grund för att kunna urskilja de olika musikstilarna och olika instrument
- genom lyssning känna igen musikstilar och instrument
- använda faktakunskaperna som grund för att kunna resonera kring musiken, instrumenten och kring hur musiken påverkar oss

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen

 

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

• att lyssna och reflektera över musik.
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 


 


 

Avsnitt 7


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Musikens sammanhang och funktioner åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback