Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Läsa och förstå

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Ett arbetsområde om läsning.

I detta arbetsområde kommer vi att:

- läsa olika slags texter och svara på frågor till dem; gemensamt, parvis och enskilt.
- repetera hur man tolkar och formulerar svar till frågor.
- repetera hur man kan leta ledtrådar i texten för att kunna "läsa mellan raderna" och dra slutsatser av texten.
- läsa olika texter högt för att träna på att läsa med flyt och inlevelse.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Matriser i planeringen
Läsa och förstå
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback