Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

2

Tre i rad åk 2

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Du gör ett tre i rad-spel i form av en påse. Du väljer olika tygbitar som du syr fast för hand. Du gör spelpjäser genom att klä kapsyler med tyg.

Du börjar med att klippa ut ett cirkelformat tyg som blir själva spelplanen. Därefter klipper du ut nio rutor som du fäster på spelplanen med hjälp av vliesofix (klisterpapper) och syr fast med förstygn. Spelpjäser gör du av kapsyler som du klär in med tyg. Till sist gör du en snodd och trär in längs kanten på ditt spel så att du kan dra åt den som en påse. Du bestämmer själv utseendet på ditt arbete genom att sätta samman olika färger och mönster. Med uppgiften tränar vi vår fingerfärdighet genom att rita, klippa, sy och använda olika redskap i slöjden. Vi lär oss slöjdord för olika material, redskap och metoder. Tillsammans utvärderar vi resultatet.

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att

  • delta aktivt i de olika delarna av genomförandet
  • arbeta med olika redskap i slöjden
  • lära dig ord och begrepp 
  • kunna berätta om ditt arbete och resultatet

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback