Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk och socialt samspel

Bifrost förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Språk och kommunikation är grunden till att kunna göra sig förstådd. Det finns lika många sätt att göra sig förstådd på som det finns människor. Vi på Vetegrodden tycker att det är viktigt att kunna göra sig förstådd på många olika sätt.

Språk och kommunikation är grunden till att kunna göra sig förstådd. Det finns lika många sätt att göra sig förstådd på som det finns människor. Vi på Vetegrodden tycker att det är viktigt att kunna göra sig förstådd på många olika sätt.

 

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga i sig själva och gruppen. Att barnen kan känna sig delaktiga och viktiga i det sociala samspelet på vår avdelning.

 

Varför: Vi har många olika språk och nya barn i gruppen samt nya medarbetare, därför vill vi arbeta med språk och kommunikation. Det lägger grunden till ett socialt samspel, vi kan förstå varandra blir trygga tillsammans.

 

Mål: barnen ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, känna trygghet och kunna uttrycka sig på olika språk samt kunna kommunicera på dessa.

.

Syftet: att stötta och stimulera barnens samspel och utveckla kommunikation  och språk.

Kan barnen uttrycka sig kommunikativt  och verbalt så blir det lättare att uttrycka sig emotionellt.

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

 

Vi tänker att barnens språkutveckling och förståelse för kommunikation stärks då vi använder oss av TAKK och bildstöd i vår vardag.

En del av att kunna kommunicera språkligt är att kunna göra sig förstådd emotionellt. Temat Vännerna i Kungaskogen blir en bas i arbetet med att belysa olika känslor och upplevelser hos både barn, vuxna och tema karaktärer.

 

Vid frukost kommer en tema-karaktär att prata med barnen om:

- vilken dag det är

- vad vi ska göra

Vilket tydliggörs med bilder och bildschema

 

Då barnen vant sig vid att det är ‘frukostsamling’ och hur den ser ut kommer den bli mer fyllig. Tema-karaktären kan då även ta upp och tillsammans med barnen reflektera över:

  • väder

  • hur känns det om vi fryser/ är varma

  • vad kan vi leka på gården

  • hur kan vi leka på gården

  • varför vill vi leka i vattnet/ sanden/ gräset…

  • vad tycker vi om

  • är det roligt att leka med en elak/ snäll, glad/arg, ledsen/glad, retsam/lugn osv kompis?

 

3 uppevilor tillsammans med Blåklinten

Vi delar vilorna efter barnens behov i mindre grupper. Genom Yoga, gympa och massagesagor kopplar vi temat till vilorna. Vi arbetar med att få barnen att känna social samvaro och att uttrycka sig verbalt med hjälp av temakaraktärerna.Språkutveckling

 

Veckans TAKK tecken

Veckans Bild

 

- Veckans ramsa

- Veckans ord

- Veckans sång

- Rim och ramsor

- Organiserade lekar och spel

- Rörelse

- Rytmik och musik

- Skogen

- TAKK

- Bildstöd

- Aktivitetstavla?

 

 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

-Frukost schema

- Barnen påverkar genom att visa vad de vill leka med i sin lek

- Mindre samlingar ger större utrymme för delaktighet och att bli hörd och sedd

- De berättar vad de vill

- Barnen görs delaktiga genom sina loggar

- Egna val av lek och plats med hjälp av aktivitetstavla

 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Dokumentation med hjälp av verktyg såsom kamera, text, observationer samt reflektioner i arbetslaget och med barnen.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback