Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

8

Friidrott åk 8

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 5 september 2023

En LPP som beskriver arbetsområdet Friidrott för åk 8.

LPP Friidrott åk 8

 

Syfte:           

Syftet med arbetsområdet är hämtat ur läroplanens beskrivning av ämnets syfte:

·         Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utveck­lar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

·         Den ska också bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

·         Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om säkerhet samt förmåga att agera i nödsituationer och hantera risker i samband med olika aktiviteter.

LGr22, s. 48

Centralt innehåll:

I läroplanen beskrivs att eleverna ska få undervisning inom följande områden:

·         Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

·         Träningslära: konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.

·         Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.

  • Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

LGr22, s. 50-51

 

Arbetssätt:

Detta arbetsområde i friidrott kommer vi genomföra utomhus under ett tidsspann av fyra veckor (ca 8 lektioner). Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med olika friidrottsgrenar. Vi kommer att arbeta med teknikgrenarna: kulstötning, längdhopp, höjdhopp och spjutkastning. Vi kommer även att arbeta med löpgrenarna: 80m, 400m och 800m. Eleverna kommer även förberedas och få testa på löpning på längre distanser.

 

Lektionsarbetet kommer att bli en blandning mellan gemensamma teknikövningar i de olika grenarna, löparskolning för att arbeta med hur man springer på bästa sätt samt genom egen träning i de olika grenarna. Vi kommer att fokusera på två grenar samt löparskolning varje vecka och avslutningsvis kommer eleverna att själva få träna mer på de grenar de vill fokusera på. Arbetsområdet avslutas med ”Klasskampen” där klasserna utmanar varandra i friidrottsgrenarna.

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

·         Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till viss del till syftet med aktiviteterna.

·         Eleven förebygger på ett i huvudsak fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter.

LGr22, s. 52-53

 

Bedömningen utgår från följande punkter:

·         Aktivt deltagande i undervisningen

·         Egen kroppskontroll (koordination, motorik, rumsuppfattning, mm) och teknik.

·         Kunskap om hur man kan förhindra och förebygga skador i samband med träning.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Idrott & Hälsa: Friidrott åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback