Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska, Matematik, Bild, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6 - 9

Hyllningstal och färden till planeten x ht 2017 v41-47

Rydsbergsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Tänk att du sitter på din morfars 80-års kalas. Din underbara morfar som du tycker om så himla mycket. Du känner att du skulle vilja ställa dig upp och säga något riktigt fint för att hylla honom. Hur börjar man ett hyllningstal och vad är bra att tänka på? Det ska vi ta reda på under några veckor framöver.

Det har blivit dags att resa till planeten X. Du kommer att vara borta i några år och ett storslaget farväl är på sin plats. Ditt uppdrag innan du åker är att hålla ett hyllningstal till en person som betyder mycket för dig. 

Retorik eller konsten att hålla tal sträcker sig ända bak till Antiken, 300-talet f.Kr, då Aristoteles var en känd talare. Konsten att hålla tal är en viktig förmåga i dagens samhälle också. Dagligen hålls det tal i den svenska riksdagen, i media och bland släkt och vänner kring oss. 

Under vecka 41 kommer du att få en genomgång om hur man kan lägga upp ett hyllningstal samt vad det kan innehålla. Vi kommer även att lyssna på olika hyllningstal tillsammans. (alla råd och tips och genomgångar ligger under svenskaklassrummet på classroom)

Under vecka 42 - 47 är det dags för dig att skriva ett manus. Det är betydligt enklare att skriva och framför ett tal om du kan ha en fast struktur att följa. Det bästa är att arbeta stegvis utifrån de klassiska retoriska stegen vi gått igenom  (intellectio, invento, dispositio, elocutio, memoria, actio, emendatio)

Detta är ett samarbete med No:n samt matte. Själva redovisningen kommer du att få spela in tillsammans med din rymdraket samt läsa upp ditt hyllningstal till den du skrivit det till.

Skiss på raketen med tillhörande beräkningar lämnar du till Josefina för godkännande innan avresa - noggrannhet och tydlighet är en självklarhet i denna handling.
Ma7 i 2D
Ma89 i 3D


Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback