Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

SO: Jordgloben, kartan och naturtyper åk 6

Landvetterskolan 7-9 A-C, Härryda · Senast uppdaterad: 17 september 2019

I detta arbetsområde ser vi närmare på världen genom kartboken och fördjupar oss i Europakartan. Vi arbetar även med de olika naturtyperna.

Delar som kommer att ingå i arbetsområdet:

1. VÄRLDSKARTAN
(jordgloben, världsdelar och hav, kartkunskap, Europas länder och huvudstäder)
Vi kommer att blanda arbete i boken med genomgångar, film och övningar. Skriftlig examination genom tre test.

2. NATURTYPER
Samla fakta och skapa en presentation naturtyperna.

Vi kommer att ha genomgångar och se på filmer. Arbetat ställer krav på eget ansvar och bra planering. 


Se lektionsplanering och so-siten. 

Se syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för betyget E nedan.


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
SO Inlämning av presentation - naturtyper

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback