Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

¿Adivina quién es? Muntlig kommunikation & interaktion (Spanska åk 6-9)

Killebäckskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 november 2017

– ¿Eres hombre o mujer? – Soy hombre. – ¿Tú tienes el pelo rubio? – Sí, tengo el pelo rubio. – ¿Tú tienes un bigote grande? – No, no tengo un bigote grande. – ¡¿Eres Raúl?! – ¡Sí, soy Rául! Vi spelar Vem där? på spanska för att träna på muntlig framställning, på frågeord och på att beskriva hur någon ser ut.

Vad

Detta arbetsområde i spanska går ut på att leka ¿Adivina quién es? / Vem där? för att öva upp din muntliga förmåga och din förmåga att använda olika strategier/trix när språket inte räcker till. Du övar dig på att ställa frågor och beskriva någons utseende - och kanske karaktär?

Centralt innehåll

 • Talat språk som är beskrivande
 • Samtal och dialoger
 • Språkliga strategier
 • Ordförråd (beskrivande ord, kroppsord, frågeord)

Mål

Genom undervisning i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • Formulera sig och kommunicera i tal
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

Detta innebär att du skall lära dig att...

 • ställa och få frågor på spanska
 • förstå och använda dig av olika beskrivande ord
 • använda dig av trix för att nå fram till den du pratar med, t.ex. omformuleringar eller kroppsspråk

Tid

En lektion á 40-50 min.

Hur

Lektion 1: Introduktion & ¿Adivina quién es?

1) Vi går tillsammans igenom arbetsområdet.

2) Vad är språkliga strategier? Hur använder man sig utav dem? Vi leker charader för att utforska en typ av språklig strategi.

 

¿Adivina quién? – spelregler

 • Du blir tillsammans med dina klasskamrater indelad i lag. Ni spelar mot varandra två mot två.
 • Varje lag väljer varsitt kort med en person på.
 • Fäll upp alla luckor med ansikten på.
 • Turas om att ställa frågor till varandra på spanska.
 • Använd dig av glosorna som du lärt dig sen tidigare.
 • T.ex. – ¿Tienes una barba? –Sí. (Då fäller du ner alla de ansiktena som inte har skägg och låter dem MED skägg vara kvar.)
 • När du är helt säker på vem din motståndare är gissar du: – ¿Eres Paula? – ¡Sí!

Den som ska göra sig förstådd:

 • Försök att bara kommunicera på spanska.
 • Använd kroppsspråket eller peka på saker ifall det hjälper dig att bli förstådd.
 • Använd ett annat ord på spanska som betyder ungefär samma, om du inte kommer på ordet.
 • Förenkla det du vill säga, ibland kan ett ord räcka för att bli förstådd.
 • Hitta på egna ord som låter spanskt! 

Den som ska förstå:

 • Lyssna uppmärksamt!
 • Ställ frågor på spanska eller med kroppsspråket om du inte förstår vad din lekpartner menar.
 • Gissa vad som kan menas.
 • Ge förslag på vad som kan menas.
 • Be om förtydligande om du fortfarande inte förstår.

 

Förhållningsregler:

 • Var snäll!
 • Var uppmuntrande mot varandra!
 • Ge varandra beröm!
 • Lyssna på dina gruppkamrater!
 • Förlöjliga inte någon!

Redovisningsform

– Du kommer att få leka leken vid flera tillfällen och på så sätt öva dig på att ställa frågor. Läraren kommer att observera din aktivitet under lektionstid och ta fasta på din utveckling och dina framsteg.

Bedömning

I detta arbetsområde kommer du att bedömas i följande:

 • Din förmåga att formulera dig och kommunicera på spanska
 • HUR? Läraren kommer att bedöma din muntliga insats. Du ska kunna använda och förstå nya uttryck vi arbetat med.

 

 • Din förmåga att bearbeta och förbättra dina egna framställningar
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur du försöker igen och igen för att nå fram med det du vill förmedla. Förstår dina gruppkamrater inte direkt, försök på ett annat sätt!

 

 • Din förmåga att uttrycka dig med fraser och meningar
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur tydligt du kan uttrycka dig och hur väl du anpassar ditt sätt att uttrycka dig till situationen. T.ex. om du använder enstaka ord eller bygger hela meningar.

 

 • Din förmåga att välja och använda dig av strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen 
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur många strategier du använder för att nå fram med ditt budskap. Exempel på olika strategier som läraren kommer att titta efter är (1) att använda sig av synonymer eller omskrivningar, (2)  att använda sig av kroppsspråk, (3) att använda sig av gester/peka på saker, (4) att förenkla budskapet så mycket som möjligt, (5) hitta på egna ord som låter spanskt. (Exempel på bristande användning av strategier är: att växla över till svenska, att inte försöka alls, att inte ställa frågor om du inte förstår.)

 

 • Din förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur du agerar efter informationen du fått. Du visar att du förstått genom att agera med olika gott resultat utifrån instruktionerna du fått från din gruppkamrat.T.ex. Visar du att du förstår vad ordet "barba" betyder om du fäller ner de ansiktsbrickor utan skägg efter att ha fått veta av din motståndare att –Sí, tengo una barba.

 

 • Din förmåga att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket genom att använda dig av strategier för lyssnande
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur många strategier du använder för att förstå ett budskap. Du ska kunna använda olika knep (språkliga strategier) för att förstå vad någon vill berätta för dig på spanska. Exempel på olika strategier för lyssnande som läraren kommer titta efter är (1) att använda sig av språkliga och utomspråkliga ledtrådar för att gissa vad som kan menas, (2) att ställa frågor, (3) att lyssna uppmärksamt, (4) att ge förslag på vad den andre kan mena, (5) att be om förtydligande.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
¿Adivina quién? Muntlig kommunikation & interaktion (Spanska åk 6-9)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback