Skolbanken Logo
Skolbanken

Brand tema

Pysslingen Förskolor Maria Ro, Pysslingen · Senast uppdaterad: 5 december 2017

Vi upplyser barnen om vad som är viktigt att veta vid brand.

Vad jobbar vi med?

 Under vecka 42 arbetar vi med tema Brand. Detta för att upplysa, informera samt repeterar för barnen om våra gemensamma kunskaper.

 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

 Vi vill arbeta med tema brand för att fördjupa kunskaperna om vad man kan göra när det börja brinna. 

Hur kommer vi jobba med det?

Vi startar temat i en stor grupp, uppdelade i två grupper vid olika skapande aktiviteter såsom egna målningar och målarbilder.

Vi visar bilder och symboler på brandsläckare, första hjälpen väska, brandhjäm, brandfilt.

Vi samtalar om bilderna och barnen får berätta om sina funderingar.

Göra en liten brandövning samt titta på utrymmningsplanen.

Titta på filmen Halvan brandman

 

 

 

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

Barnen visade stort intresse, kunskap och engagemang i temat brand. Några barn tyckte att det var läskigt, då vi tittade på en film om brand. Vi pedagoger fick förklara och berätta för de barn som upplevt rädsla att det inte har hänt på riktigt.

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Kunskaperna om brand. Hur man gör och varför man ska göra det. Vilka olika föremål, fordon och hjälpmedel finns?

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

Det stora intresset var när barnen fick gå med utrymmningsplanen som blev en skattkarta, där barnen fick leta upp brandsläckare och filtar på förskolan. Överlag var alla barnen intresserade av allt som rörde tema brand.

Vad har vi sett för behov?

Att barnen vill veta mera, en fördjupning på tema brand. Vår barngrupp kan kunskapsmässigt väldigt mycket om tema brand, som tex vilket telefonnummer man ringer vid brand, hur vi gör när det brinner, vad som inte är bra att göra, namn på olika föremål m.m.

 

Hur ska vi utmana barnen vidare?

Att till nästa tema brand göra en fördjupning och på en individuell nivå fråga barnen om vad de vill veta.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback