Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema De Fyra Elementen

Förskolan Marieberg, Östhammar · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Eld, vatten, luft och jord! På Mariebergs förskola arbetar vi med det gemensamma temat, de fyra elementen. Detta är en grovplanering om Lundens arbete med dessa spännande element.

Syfte

Att på ett lustfyllt sätt ge barnen upplevelser av naturvetenskap och teknik.

Att arbeta med ett gemensamt tema på hela förskolan

 

Mål

Att väcka barnens intresse för de olika elementen.

Att barnen på ett enkelt sätt ska få lära sig om eld, vatten, luft och jord och på så sätt skapa större förståelse och kunskap för dessa.

 

Metod

Här beskrivs kort hur vi har tänkt lägga upp vårt arbete med de olika elementen.

Eld

Arbete kring vulkaner (barnens intresse och inflytande).

Läsa om bl.a. Flammy och pratar om brandsäkerhet.

Göra experiment.

Måla/skapa.

Vatten

Göra experiment, t.ex. vad flyter/sjunker, fryst vatten --> is, vatten kan släcka eld.

Leka med vatten - hälla, plaska osv.

Prata om hur vi kan spara vatten och varför vi ska göra det.

Böcker om vatten.

Luft

Upptäcka luften; blåsa ballonger, skapa vindsnurror, kan vi se luften.

Göra experiment.

Prata om att vi behöver luft, växterna behöver luft.

Jord

Plantera.

Prata om kretsloppet och kompost, gå ner och titta på vår kompost.

Låna böcker om kretslopp, med beskrivande bilder.

Prata om naturen, om att vi inte ska skärpa ner.

 

Utvärdering

Detta tema upplever vi har väckt barnens intressen om både eld, luft, vatten och jord. Vi har gjort experiment med eld, vatten och luft i grupper både ute och inne samt att några barn har gått på besök till andra avdelningar där det har gjorts experiment med dessa element. Vi har läst tidningen Flammy om brandsäkerhet, målat och skapat med de fyra elementen som inspiration och planterat i jord. Barnen har varit engagerade och tagit till sig och lärt sig av det vi gjort och det vi pratat om.


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback