Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Favorit matematik 4A kapitel 2

Sörviks skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 21 november 2017

Vi tränar multiplikationstabeller, multiplicerar talsorter, multiplikationsalgoritmer med tvåsiffriga tal med och utan minnessiffra.

Kapitel 2 - Vi repeterar multiplikation

Under ca 13 lektioner kommer vi att jobba multiplikation, vi tränar multiplikationstabeller, multiplicerar talsorter, multiplikationsalgoritmer med tvåsiffriga tal med och utan minnessiffra.  Vi varvar genomgångar med arbete i boken Mera Favorit Matematik 4. Du kommer att få läxor och arbetsblad där du får träna mera eller fördjupa dig i ämnet. Du kommer även att få chans att prov på olika mattespel på datorn, t.ex. Chefren.

Efter avslutat kapitel blir det ett skriftligt prov som bedöms utifrån matrisen nedan som är baserad på LGR 11.

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • Kunna lösa problem i elevnära situationer
 • Kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • Kunna se om mitt tal är rimligt
 • Kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • Kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • Kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

 • Kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter 
 • Kunna använda miniräknare

Kommunikationsförmåga

 • Kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
 • Kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med matematiken på olika sätt.

 • 4 A Favorit Matematik - elevbok
 • Extrablad
 • Problemlösningsuppgifter
 • Samtal
 • gruppuppgifter
 • gemensamma genomgångar
 • läxor

 

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna, i samtal med andra, läxor och prov.   

Hur du får visa vad du kan:

Genom att du är delaktig på lektionerna, när du samtalar om matematik med dina kamrater, genomför läxförhör samt skriver provet  får du visa vad du kan.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Prov kapitel 2 - Favorit matematik 4 A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter