Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

6 - 7

Bosniska - Städer i Bosnien och Hercegovina åk 6-9

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 januari 2019

Viktighet av modersmål är att bevara språket, kultur och traditioner från hemlandet. Elever behöver veta om hemlandets geografi i historia. Detta ska vi göra genom att: läsa om hemlandets geografi (i den här planeringen om städerna). Vi fokuserar på läsa om städerna och hitta informationer via internet, själva resor samt dokumentära filmer.. Denna planeringen om städerna är bara en del i undervisningen och komplementär med andra som handlar om olika tema och kunskaper (skriva, läsa, förstå osv).

SYFTE

 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om städerna i hemlandet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper, sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden.
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas.

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva.
  Tala, lyssna och samtala.
  Berättande texter och sakprosatexter.
  Språkbruk.
  Kultur och samhälle.

 

 • Läsning av olika texter: egen läsning och högläsning
 • Läsning av olika sorters texter: för att lära texters struktur
 • Läsförståelse - förförståelse, frågor på texten
 • Enskilda skrivövningar i skrivbok
 • Olika textgenrers uppbyggnad och struktur
 • Veckans ord – synonymer - antonymer
 • Grammatik - skrivregler och stavningsregler
 • Språkbruk i olika situationer
 • Muntliga övningar i par eller grupp – sketch
 • Film tillämpning i undervisning
 • Elever ska bekantas med kultur och samhälle (skillnader och likheter)

BEDÖMNING - SE PP (MATRISER)

SE KOPLINGAR TILL LÄROPLAN - CENTRALT IMEHÅLL

Jag kommer att kontinuerligt bedöma följande:

 • Elevens förmåga att tala och kommunicera på bosniska.
 • Elevens användning av ordfförrådet
 • Elevens förmåga att förstå när bosniska talas.
 • Elevens förmåga att förstå faktatexter och geografiska begrep.
 • Din förmåga att sammanfatta textens inehåll.
 • Din förmåga att skriva på serbiska.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.             
 • Kunskap om kultur och samhälle

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback