Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Kemiförsök

Bodestorpsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 13 december 2017

I temat gör eleverna en rad fysikaliska och kemiska tester för att bestämma egenskaper hos fem okända ämnen. De jämför den information de får fram med känd fakta om olika ämnen. På så sätt kan eleverna dra slutsatser om vilka ämnena är och argumentera för sina resultat.

Konkretisering av mål 

Du ska kunna genomföra enkla systematiska undersökningar och följa givna planeringar.

Du ska kunna dokumentera ditt arbete i tabeller och enkla skriftliga rapporter.

Du ska kunna använda material, utrustning och kemiska ämnen på ett säkert sätt.

Du ska känna till någon metod att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Du ska veta skillnaden på en blandning och en lösning.

Du ska känna till några vanliga kemikalier i hemmet och hur de kan påverka hälsa och miljö samt hur de är märkta och bör hanteras.

 

Kommer att bedöma

Hur du genomför laborationerna.

Om du använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.

Hur du dokumenterar ditt arbete.

Hur du behärskar begrepp som hör till temat.

Hur du aktivt du deltar i diskussioner och sammanfattningar av de olika uppdragen. I vilken grad du bidrar till att föra samtalen framåt.

Undervisning

Du kommer att få arbeta med NTA lådan kemiförsök. Här kommer du att få genomföra systematiska undersökningar för att ta reda på egenskaper hos olika ämnen. 

Vi kommer att undersöka hur vatten fungerar som lösningsmedel.

Vi kommer att lära oss sila och filtrera och begreppen lösning, blandning och slamning.

Vi kommer att titta på film och lära oss om densitet och olika ämnes täthet.

Vi kommer att läsa och diskutera texter som handlar om några upptäckter inom kemiområdet och vad det har betytt för människans levnadsvillkor och syn på världen. Vi använder texter ur NTA Temabok och Nyfiken på naturvetenskap.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback