Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

HT 2020 Åk 6 Konsten att påverka

Lexby skola 6-9, Partille · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Du kan kommunicera mer effektivt för att nå målet om en rättvis värld när du kan stilen och strukturen för en specifik text.

Fokusområden och undersökningsfrågor

Globalt fokus: Rättvisa och utveckling

Huvudfokus: Kommunikation

Relaterade områden: Vi kommer att arbeta med texters stil, syfte och struktur

 

Undersökningsfrågor:

  • Vad kännetecknar en återberättande-, instruerande-, argumenterande- och förklarande text?
  • När passar det att använda en viss text-stil?
  • Hur kan vi skapa en mer rättvis värld?
  • Hur kan vi övertyga andra om att behandla människor bättre?
  • Vad är en demokrati? Mänskliga rättigheter? FN?
  • Hur skriver man en bokananalys?

Vi kommer bl.a att arbeta med barnens rättigheter och demokrati. Vi kommer då att läsa återberättande texter inom detta tema och lära oss vad den genren innebär, dess stil och syfte. Eleverna kommer själva att skriva en kort återberättande text. Vidare kommer vi att gå igenom instruerande, argumenterande, förklarande och beskrivande text i koppling till det övergripande temat. 

Vi gör många små-övningar under processens gång, med övningar, läsförståelse, och textskrivning. Temat kommer att avslutas med ett genre-test och en skriftlig text. 

Vi kommer även att ha ett läspass i veckan med högläsning. Vi kommer att reflektera kring boken veckovis och dessa leder sedan till en bokanalys. 

Detaljerade beskrivningar för vad vi gör varje lektion hittar ni i länken nedan och allt material vi använder finns på Classroom.

https://docs.google.com/document/d/1j1_mOekHp3-wVNmj6r3e2n4CpqwxOsoH_RK4wePabwA/edit


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Bokanalys
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback