Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

NO åk 1

Spekerödskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Vi kommer att arbeta med: - årtidsväxlingar i naturen - några svenska djur och växter - näringskedjor - läsa och skriva faktatexter - att återberätta muntligt och skriftligt vad vi lärt oss

Bedömning

Du ska kunna:

- namnge några träd, växter och djur.

- berätta om några djurs anpassningar till årstiderna.

- kunna ge exempel på en näringskedja.

- kunna berätta något specifikt för varje årstid.

- skriva en enklare faktatext.

 

 

 

Läroplanskopplingar

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback