Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Samband åk 8 vt20

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Här ska du lära dig att tolka olika samband med hjälp av koordinatsystem.

Så här kommer vi att arbeta

Ni kommer att arbeta och lära er grunderna. Ni kommer att tillsammans två och två skapa och presentera begreppen till området på en begreppskarta.

Begrepp som du ska kunna använda är: x-axel, y-axel, tabell, diagram, graf, formel, linjära samband, proportionell, proportionalitet, koordinatsystem och koordinater.

Du kommer att bedömas enligt två förmågor: begrepp, kommunikation. Bedömning blir i samband med din muntliga redovisning.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Matriser i planeringen
Kunskapskraven Lgr 11 Åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter