Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Ångelstaskolan Kartan och världen, åk 2

Ångelstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 november 2020

Under några veckor ska du få lära dig mer om jordgloben och kartan. Du ska förstå hur en karta fungerar och träna på att använda enkel karta för att hitta i närområdet.

 

Konkretiserade mål i arbetsområdet

Vi kommer att behandla följande begrepp:
världsdelar, världshav, kontinenter, jordglob, kartbok och väderstreck.


Du kommer att få
- lära dig de olika världsdelarna på en karta och sätta ut deras namn samt sätta ut namnen på världshaven.
- lära dig vilka olika väderstreck det finns.

- rita en enkel karta över klassrummet/skolgården och träna på att följa den.

 

Elevens ansvar och inflytande

Du förväntas vara aktiv på lektionerna och lyssna vid genomgångar samt utföra arbetsuppgifter efter bästa förmåga.

Vad ska bedömas

Du ska:

- kunna berätta vad en karta är och vad den används till.
- veta namnen på de fyra väderstrecken.
- kunna namnen på våra världsdelar och världshav.

 

Hur ska undervisningen se ut/hur ska eleverna få öva

Du kommer att få se filmer, läsa olika faktatexter och delta i gemensam undervisning.

Du kommer att få skriva faktatexter i grupp.

Du kommer att få visa dina kunskaper muntligt och skriftligt.

 

Hur ska eleverna få visa vad de kan

  • Genom att delta aktivt på lektionerna.
  • Genom att delta aktivt i gruppens arbete.

Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter