Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Meine Reise

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 28 november 2017

Vi arbetar med text och skrivuppgift om att resa i Tyskland.

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar med en text och skrivuppgift om att resa i Tyskland.

Visa vad du lärt dig

Skriv och berätta om en resa påhittad eller sann.

Tidsram

ca 3-4 veckor

Bedömning

se kunskapskraven, vi kommer att bedöma 

  • Formulera sig skriftligt

Läroplanskopplingar

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback