Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

¡Charadas! Muntlig kommunikation & interaktion (Spanska åk 6-9)

Uggleskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 november 2017

¿Eres un mono? ¿Un elefante? ¡Ah! ¡¿Una profesora?! I detta arbetsområde tränar vi oss, genom att leka charader, på att prata och använda språkliga strategier för att förstå och göra oss förstådda.

Vad

Detta arbetsområde i spanska går ut på att leka charader och på så sätt öva dig på muntlig framställning och på att använda strategier när språket inte räcker till.

 

Centralt innehåll

 • Talat språk som är beskrivande
 • Samtal och dialoger
 • Berättelser i dramatiserad form
 • Språkliga strategier
 • Ordförråd (substantiv, verb och adjektiv)

Mål

Genom undervisning i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • Formulera sig och kommunicera i tal
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

Detta innebär att du skall lära dig att...

 • förmedla och ta emot ett budskap på spanska (och genom gester och kroppsspråk)
 • använda dig av trix (strategier) för att nå fram till den du pratar med, t.ex. omformuleringar och kroppsspråk
 • förstå och använda dig av olika glosor och bilda meningar med dessa

Hur

¡Charadas!

 • Du blir tillsammans med dina klasskamrater indelad i fyra grupper/lag.
 • Skriv två substantiv på två lappar. Skriv två verb (3e person singular) på två lappar. Skriv två adverb på två lappar. Orden ska stå på spanska. T.ex. "El gato" (katten=substantiv), "corre" (han, hon, den, det springer=verb), "rápido" (snabbt=adverb).
 • Vik dina lappar två gånger. Lägg dem tillsammans med lappar från resten av din grupp i tre olika burkar. En burk för substantiv, en för verb och en för adjektiv.
 • Gå med din grupp till ett av hörnen i klassrummet. Tag med burkarna med lappar.

 

 • Valfri person drar en substantiv-lapp.
 • Du ska nu förmedla till dina gruppkamrater vad som står på din lapp.

 

Den som ska göra sig förstådd:

 • Du får inte visa lappen, säga vad som står på lappen, eller kommunicera på svenska eller engelska.
 • Du får använda spanska ord, kroppsspråk och gester (t.ex. peka på saker). Alla andra trix är tillåtna!
 • Lek och låt fantasin flöda!

 

Den som ska förstå:

 • Du får gissa vad charaden föreställer, hur många gånger som helst.
 • Du får ställa frågor till den som gör charaden, på spanska eller svenska.
 • Du får prata med dina gruppkamrater på svenska och spanska.

 

 • När gruppen gissat vad ordet är på spanska tar nästa person en verb-lapp och gör en charad med ordet som står på den.
 • Tredje personen tar en adverb-lapp och gör charader med det ordet.
 • De tre orden bildar en mening. En mening ger ett poäng!

 

Förhållningsregler:

 • Var snäll!
 • Var uppmuntrande mot varandra!
 • Ge varandra beröm!
 • Lyssna på dina gruppkamrater!
 • Förlöjliga inte någon!

 

Redovisningsform

– Leken är en övning för att du ska bli bättre på att använda dig av språkliga strategier. 

Bedömning

I detta arbetsområde kommer du att bedömas i följande:

 

 • Din förmåga att välja och använda dig av strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen 
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur många strategier du använder för att nå fram med ditt budskap. Exempel på olika strategier som läraren kommer att titta efter är (1) att använda sig av synonymer eller omskrivningar, (2)  att använda sig av kroppsspråk, (3) att använda sig av gester/peka på saker, (4) att förenkla budskapet så mycket som möjligt, (5) hitta på egna ord som låter spanskt

 

 • Din förmåga att bearbeta och förbättra dina egna framställningar
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur du försöker igen och igen för att nå fram med det du vill förmedla. Förstår dina gruppkamrater inte direkt, försök på ett annat sätt!

 

 

 • Din förmåga att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket genom att använda dig av strategier för lyssnande
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur många strategier du använder för att förstå ett budskap. Du ska kunna använda olika knep (språkliga strategier) för att förstå vad någon vill berätta för dig på spanska. Exempel på olika strategier för lyssnande som läraren kommer titta efter är (1) använda dig av språkliga och utomspråkliga ledtrådar för att gissa vad som kan menas, (2) att ställa frågor, (3) att lyssna uppmärksamt, (4) att ge förslag på handling, (5) att be om förtydligande.

 

 

Reflektion


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
¡Charadas! Muntlig kommunikation & interaktion (Spanska åk 7-9)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter