Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Krusboda skola, Religionskunskap åk. 4, 17/18

Krusboda skola, Tyresö [Inactive] - slutgallrad · Senast uppdaterad: 24 november 2017

Genom undervisningen i Religionskunskap ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om olika religioner och andra livsåskådningar samt resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp. Tipsperiod: v. 4 - v. 13.

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola religionskunskap åk 4.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Syfte

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

 

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Centralt innehåll

 
Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4-6

4. Arbetssätt/ Arbetsområde

Religionskunskap i åk. 4 läses under period 3: v. 4 - v. 13.

 Religioner och andra livsåskådningar

- Kristendom - ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum

- Kristendom - centrala tankegångar, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser.

- Fornnordisk och äldre samisk religion.

- Begreppen religion och livsåskådning.

Religion och samhälle

- Kristendomens betydelse för det svenska samhället förr och nu. 

- Kristna högtider och traditioner, till exempel jul, påsk och advent.

- Spår av fornnordisk religion i dagens samhälle.

Identitet och livsfrågor

- Hur livsfrågor skildras i populärkulturen, till exempel skönlitteratur, film och tidningar.

- Hur livsfrågor skildras i religioner (kristendomen), till exempel döden och kärlek.

Etik

- Etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

- Vardagliga moraliska frågor. 

 

Läromedel

 

 - Puls Religion, Natur&Kultur, s. 4 - 22, s. 58 - 105, s. 158 - 171

- ne.se och ur.se 

 

  • Vi kommer att arbeta med ovanstående områden genom att läsa i läroboken och arbeta med tillhörande frågor/ arbetsuppgifter, diskutera samt se filmer. 

5. Bedömning

Kunskaperna kommer att redovisas och bedömas på olika sätt, det kan till exempel vara genom grupparbeten som redovisas muntligt/skriftligt, individuella inlämningsarbeten och/ eller skriftligt prov. 

Diskussioner och arbete på lektioner är också en viktig del och underlag för bedömning.

6. Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Tyresö Religion år 4-6 (Ny med F-kolumn ht-12)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback