Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Vatten

Resursenhet Pil, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 november 2017

Vad består vatten av? Vad är en molekyl och vad är en atom? Vad är det som händer när vatten kokar i en kastrull? Varför är vatten viktigt? Var finns vatten? Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i kemi.

Konkretisering av mål:

Efter avslutat område ska du kunna

 • rita och förklara hur en vattenmolekyl ser ut
 • enklare förklaring av en atom och en molekyl
 • skriva och förklara hur vatten skrivs med kemiska tecken 
 • visa, förklara eller rita begreppen fast form, flytande form och gasform
 • visa, förklara eller rita begreppen kokning, avdunstning, kondensering och stelning
 • rita och förklara vattnets kretslopp i naturen.
 • Förklara varför vissa föremål flyter och andra sjunker?


Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Läsning och instuderingsfrågor samt användande av stödord och tankekartor
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Praktiska övningar i grupp samt helklass
 • Filmer om vatten
 • Skriftlig diagnos 

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och naturvetenskapliga förmågor under diskussioner i grupp och helklass samt vid praktiska övningar. Du kommer även att få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor under läsning och svarande av instuderingsfrågor, laborationsrapporter och en avslutande muntligt förhör. .

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten.

 

Ord och begrepp:

fast form, flytande form, gasform, kokning, avdunstning, kondensering, stelning, vattenmolekyl, syre, väte, molekyl, atom, vattnets kretslopp, densitet

 

 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback