Skolbanken Logo
Skolbanken

Kvalitet och utveckling i förskolan - språklig och kommunikativ utveckling Triangeln HT17

Änghögs förskola, Trelleborg · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Datum: 171101 Utvärderat datum: 180608

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Dagligen får barnen vara delaktiga och aktiva i dialoger med barn och vuxna på förskolan. Vi förstärker det verbala språket med TAKK. Vid sångstunder och språksamlingar förstärker vi med TAKK. Vi har delat in barnen i mindre grupper där vi aktivt arbetar med att utveckla barnens språkförståelse genom sagor, sång, rim, ramsor och andra språkutvecklande aktiviteter. I barnens lekar använder de ett nyanserat språk och deltar i turtagning och dialoger över tid. Barnen utvecklar sig i att kompromissa, lyssna på sina kamrater, ta hänsyn till varandra och bjuda in nya kamrater i påbörjade lekar. Barnen använder språket till att förklara sina funderingar och tankar genom att berätta för oss om hur de tror att saker fungerar. Barnen visar stort intresse för skriftspråket genom att prata om olika bokstäver och flertalet barn skriver sina namn på teckningar. Barnen diskuterar verbalt med varandra hur olika ord låter och vilka ord som börjar på samma ljud. Alla barnen över två år har vi Trasat under höstterminen. Vi arbetar nära barnen och hjälper de som själv har svårt att sätta ord på saker i sin vardag att förstärka det verbala språket och sätta ord på händelser som sker. 

 På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Vi ska utveckla vårt arbete med TAKK genom att börja använda oss av veckans ord och på så sätt använda oss av fler tecken i vardagen. 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

I väntan på "Teckenhatten" vilken vi behöver för att få tag på TAKK-bilder, har vi använt oss av bordstabletter och väggbilder med tecken och på så sätt har barnen ändå kunnat kommunicera med TAKK dagligen. 

Barnen har dramatiserat och återberättat kända sagor och berättelser. De äldsta barnen har återberättat om olika hundraser för varandra i samband med samarbete med biblioteket. 

Genom SSA har vi varit på åtskilliga studiebesök varav barnen har fått berätta och visa bilder för varandra om sin upplevelser av de olika arbetsplatserna. Barnen har även berikat sitt ordförråd genom dessa besök och fått nya kunskaper.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kvalitet och utveckling i förskolan - språklig och kommunikativ utveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter