Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matteborgen Kapitel 4 Koordinatsystem och lägesmått

Kyrkskolan 4-6, Ludvika · Senast uppdaterad: 3 december 2017

Vad är origo? Vad kallas axlarna i ett koordinatsystem? Vad är median och typvärde? Vad är proportionella samband? Helt nya begrepp som du kommer att få lära dig!

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska kunna:
-beskriva vad ett koordinatsystem är (Metod- och kommunikationsförmåga)

- avläsa och skriva koordinater för punkter (Metodförmåga)

- rita koordinatsystem och sätta ut punkter (Metodförmåga)

- läsa av och rita diagram med proportionella samband (Metod- och begreppsförmåga)

-förklara begreppen koordinatsystem, koordinat, punkt, x-axel, y-axel, origo, rät linje, proportionella samband, typvärde, median och medelvärde (Kommunikations- och begreppsförmåga)

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att ha:

-genomgångar och diskussioner i helklass

- enskilt arbete i Matteborgen och med annat material

- praktiska övningar

 

Vad som kommer att bedömas:

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:
•gör muntliga förklaringar till uppgifter
•gör skriftliga beräkningar
•deltar i matematiska diskussioner och samtal
•gör beräkningar och förklaringar i praktisk matte
•kan formulera och lösa problem
 •visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Dessa förmågor kommer att bedömas:

•din förmåga att under pararbete och genomgångar muntligt följa, förstå och delta i diskussioner 
•dina val av lämpliga metoder vid beräkning av median, typvärde och medelvärde
•dina skriftliga redovisningar som visar dina tankegångar
•hur väl du kan beskriva och använda områdets begrepp


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback