Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Teknik, NO (år 1-3), SO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

3

Människans uppkomst och de olika tidsåldrarna åk3

Västerholm, Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 december 2017

Under det här temat kommer du att få lära dig om människans uppkomst, istiden samt mer om hur vardagen kunde se ut för människorna som levde på stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden! Kilometertjocka isberg som rör sig över landskapen och formar bergen. Silverskatter, stenyxor och solgudar. Vår historia är fylld med spännande händelser! Du hänger väl med?

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att läsa texter, se film, plocka ut nyckelord, skriva ordlistor, skriva texter/berättelser, bygga och skapa. Vi kommer att diskutera och samtala kring våra jämförelser.

Du kommer att:

- få läsa faktatexter

-på olika sätt få dokumentera det som du lär dig om forntiden, dina jämförelser och dina reflektioner
- få skriva egna berättelser och faktatexter inom ämnesområdet.
- få illustrera dina texter
- få se filmer

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- med hjälp av egna ord och bilder beskriva och förklara hur det var att leva på forntiden 

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid
- läsa och förstå texter som handlar om forntiden
- använda tidslinjen och olika tidsbegrepp
- skriva egna faktatexter med röd tråd och läslig handstil

- arbeta självständigt och i grupp

Mål

 

Du ska kunna:

- människans uppkomst

-veta när forntidens perioder: Stenålder, Bronsålder, Järnålder inträffade

- ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan

- beskriva hur olika redskap och verktyg har utvecklatsLäroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen
Forntiden åk3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback