Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Gracias 7: unidades 5 - 8

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 december 2017

I kapitel 5 - 8 kommer vi att lära oss bland annat att räkna till 99, beskriva personers utseende, kläder och annat. Vi arbetar med textboken och övningsboken Gracias 7 och webövningar.

1. Innehåll

Du kommer att läsa dig att:

  • Räkna 0-20, TBs 100
  • Berätta om dig själv på ett enkelt sätt, dvs kunna tala om vad du heter, bor, ålder, syskon, gillar, (repetition TB s 14-19) samt hur du ser ut och vad du har för kläder på dig, TB s 28-31
  • Vanliga fraser som förekommer i kapitel 5-9
  • Veckodagarna TB s 37
  • Vanliga frågor som förekommer i kapitel 5-9
  • Berätta om en dag TB s 36
  • Ar-verb, t ex hablo, hablas, habla TB s 95
  • Klockan TB s 101 (¿A qué hora)
  • Artiklarna: El, la, los, las, un, una TB s 92-93
  • De flesta glosor som hör till kapitel 1-4
  • Verbet tener (tengo-jag har, tienes-du har, tiene-han, hon, den, det har)
  • Verbet ser (soy-jag är, eres-du är, es-han, hon, den, det är)
  • Adjektivböjning TB s 94-95

   

   

2. Arbetssätt

TAL: Muntligt tränar vi genom att läsa och prata tillsammans eller i par.

SKRIFT: Skriftligt tränar vi genom att göra övningar i övningsboken, på nätet och skriva olika dialoger/texter. 

LÄSA: Läsa texter i text- och övningsboken. 

HÖRA: Lyssna och agera på vad lärare och kompisar säger. Hörövningar samt lyssna på ljudfiler på gracias.nu.

3. Bedömning

Prov på kapitel 5 - 8.

Läxförhör förekommer. Använd quizlet!

Arbete med material, övningsbok, stenciler, gracias.nu med mera i klassrummet. 

Bedömning vad gäller det muntliga sker i klassrumssituationen. 

4. Syfte

Se kopplingar till läroplanen!

 

5. Centralt innehåll

Se nedan!


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris kap. 5-8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback