Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Kapitel 1 - Tal - v.34-41

Djurgårdsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 18 augusti 2019

I första kapitlet tal kommer vi att gå igenom matematiken grunder så som positionssystemet, de fyra räknesätten, räkna med decimaltal, multiplicera eller dividera med 10, 100 eller 1000. Och mycket mer.

Undervisningens innehåll

Tal

 

 • Olika talsystem.

 • Hur vårt talsystem är uppbyggt.

 • om delbarhet och om att faktorisera tal.

 • att använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten.

 • Att räkna med de fyra räknesätten.

 • Om tal skrivna i decimalform.

 • Att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.

 • Att avrunda tal.

 • Att göra överslagsberäkningar.

Material 

 1. Boken - Matte direkt åk 7, tredje upplagan.

 2. Arbetshäften

 3. Videogenomgångar på classroom

Formativ bedömning

Steg att kontrollera elevförståelse, och dess utveckling

 • Fördiagnos - kontrollera tidigare kunskaper åk 6.

 • Arbetsblad - för att kolla över förståelsen under arbetets gång, samt se om man behöver förstärka med extra genomgång. 

 • Kapitel diagnoser - för att se förståelse inför prov.

 • Kapitel prov -  för att se förståelsen för arbetsområdet.

 • Laborationer - för att undersöka elevers praktiska förmåga att lösa matematiska problem. 

 • Kahoot/socrative -  Kolla förståelsen av område eller efter genomgång, på ett effektivt och roligt sätt.

Planering - Kapitel 1 - Tal - v. 34-41 

Vecka

Kapitel

Det här ska du lära dig under veckan. 

Uppgifter

34

Kapitel 1 - Tal

 • Fördiagnos

Fördiagnos

35

Kapitel 1 - Tal

Grupp B/G - Blå Kurs

 • Tiosystemet 

 • De fyra räknesätten

 • Delbarhet


Grupp G/R - Grön kurs

 • Olika sätt att skriva tal

 • Tiosystemet 

 • De fyra räknesätten

 • Delbarhet


1-8

9-17

18-231-9

10-14

15-20

21-33

36

Kapitel 1 - Tal

Grupp B/G - Blå Kurs

 • Primtal och sammansatta tal

 • Tal i decimalform

 

Grupp G/R - Grön kurs

 • Primtal och sammansatta tal

 • Tal i decimalform


24-29

30-58 

34-43

44-71

37

Kapitel 1 - Tal

Grupp B/G - Blå Kurs

 • Multiplicera och dividera med 10,100.

 • Avrundning

 • Överslagsräkning


Grupp G/R - Grön kurs

 • Multiplicera med 10,100,1000.

 • Dividera med 10,100,1000.

 • Avrunda heltal och decimaltal

 • Överslagsräkning


59-68


69-74

75-8072-81

82-90

91-104

105-110

38

Kapitel 1 - Tal

Grupp B/G - Blå kurs

 • Tiosystemet 

 • De fyra räknesätten

 • Delbarhet

 • Diagnos


Grupp G/R - Grön kurs

 • Överslagsräkning

 • Komma ikapp

 • Extra uppgifter

 • Diagnos


10-14

15-20

21-33

Diagnos - Fre111-116Diagnos - Fre

39

Kapitel 1 - Tal

Grupp B/G - Grön Kurs

 • Primtal och sammansatta tal

 • Tal i decimalform


Grupp G/R - Röd kurs

 • Mer om talsystem

 • Mer om primtal och sammansatta tal

 • Faktorisering 

 • Huvudräkning på olika sätt


34-43

44-711-11

12-17


18-22

23-27

40

Kapitel 1 - Tal

Grupp B/G - Grön Kurs

 • Multiplicera med 10,100,1000.

 • Dividera med 10,100,1000.

 • Avrunda heltal och decimaltal

 • Överslagsräkning


Grupp G/R - Röd kurs

 • Beräkna med överslagsräkning

 • Problemlösning, resonemang och kommunikation

 • Svarta sidorna


72-81

82-90

91-104

105-11628-37

A-D


1-11

41

Kapitel 1 - Tal

 • Repetition

 • Prov - Del 1 - Onsdag

 • Prov - Del 2 - Fredag

Häften/Boken

Prov 65 min

Prov 65 min

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik Åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback