Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Procent och sannolikhet 2020

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Under detta område kommer vi att jobba med procent, promille, sannolikhet, bråk- och decimalform.

Under 4- 5 veckor kommer vi att jobba med procent, promille, sannolikhet, bråk- och decimalform. Vi kommer fördjupa vår kunskap inom området och titta på fler lösningsmetoder som gör beräkningarna mer effektiva. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Procent och sannolikhet 2017, formula 9
Uppgifter
Prov 13/3
Prov: Procent och sannolikhet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback