Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, Musik, Matematik, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Jul

Mörarps skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Under advent tänder vi ljus och lyssnar till berättelsen "Marvinter" (Sveriges radio). Efter det ritar och återberättar barnen sagan. Vi kommer även att titta på en film som handlar om Jesu födelse. Eleverna kommer också att arbeta med olika matteuppgifter som anknyter till jul. De ritar och förklarar hur de tänker.

Syfte

Syfte med undervisningen är att kunna:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

 

Detta kommer att bedömas

  • du ska kunna lyssna och följa med i handlingen när någon läser högt för dig.
  • du ska kunna återberätta det du lyssnat på genom att rita bilder.
  • du ska kunna lösa enkla matteproblem genom att rita och förklara
  • du ska känna till berättelsen om Josef, Maria, vandringen från Nasaret till Betlehem och Jesu födelse.

.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback